Fundusz: Fundusz Zdrowia Starca

Przychód

300000 mln PLN

Bio

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] oraz na podstawie nadanego statutu[2]. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Inwestycje

Inwestycje w zdrowie, i militaria.

Powiązane startupy

Microsoft Knownow

Kontakt

kontakt@nfz.pl