Founder: Michał Korba
Michał Korba
CCO @ User.com
Warszawa

Przychód

3 mln PLN

Wielkość zespołu

10 ludzi

Finansowanie

Model biznesowy

B2B

E-commerce

SaaS

Specjalizacje

Marketing

Sprzedaż

Bio

Tworzę interakcję w internetowych biznesach, pomagając wdrażać technologię Marketing Automation od User.com