Founder: Bogusz Pękalski
Bogusz Pękalski
@ AchieveGuru.com, PolisaWChmurze.pl, AkademiaSaaS.pl
Warszawa

Przychód

1 mln PLN

Wielkość zespołu

5 ludzi

Finansowanie

Model biznesowy

Media

SaaS

Sprzedaż kursów online

Specjalizacje

Budowa i promocja biznesów w modelu SaaS

Produktywność

Systemy osiągania celów

Tworzenie kursów online

Bio

Founder, dev, podcaster, serial entrepreneur -> CEO & Founder @ AchieveGuru.com -> CEO & Co-founder @ PolisaWChmurze.pl -> Founder @ AkademiaSaaS.pl -> Podcast, blog, vlog -> StartupMyWay.com